En | עב  
 

חדשות ואירועים

בית המשפט העליון קיבל את הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רכבת ישראל, לפיצוי ציבור הנוסעים בגין הפסקת פעילות הרכבת עקב שביתה פתאומית של עובדי הרכבת.

 הרכב שופטי בית המשפט העליון פסק באחרונה כי נוהל הפיצוי בגין איחורים של רכבת ישראל אינו מונע מנוסעים ברכבת מלהגיש בבית המשפט תביעות לפיצויים בגין איחורים של הרכבת. 

הורדת הכתבה
לראש העמוד Scroll to Top

 

 

זכויות יוצרים 2017 © פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - משרד עורכי הדין |  אתר זה נמצא בשלבי הנגשה