En | עב  
 

חדשות ואירועים

FWMK מייצגים את המבקשים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת מרמנ"ת שעניינה בפגיעה בזכויותיהם של מורים המועסקים כ"עובדי קבלן".

לבית הדין לעבודה בתל אביב הוגשה לפני מספר ימים בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת מרמנ"ת, המעסיקה כ-4,000 מדריכים ומורים בפרויקט "קרן קרב" עבור משרד החינוך.

הורדת הכתבה
לראש העמוד Scroll to Top

 

 

זכויות יוצרים 2017 © פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - משרד עורכי הדין |  אתר זה נמצא בשלבי הנגשה