En | עב  
 

חדשות ואירועים

בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי מול חברת ביטוח ישיר!

משרדנו ייצג תובעים ייצוגיים בערעור מול ביטוח ישיר על חידוש אוטומטי של פוליסות ביטוח שחודשו ללא הסכמה מצד המבוטחים.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת המערערים וקבע כי חידוש אוטומטי של פוליסות ביטוח מנוגד לדין. בית המשפט העליון דחה את טענות ביטוח ישיר על כך כי הסתמך על הנחיות המפקח על הביטוח וקבע, כי הנחיה של רשות מנהלית אינה יכולה לגבור על החוק.
 
המערערים יוצגו על ידי השותף אלי שמעון ועורכת הדין מורן אלריאמי.
 
לקריאה נוספת ב YNET:
לראש העמוד Scroll to Top

 

 

זכויות יוצרים 2017 © פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - משרד עורכי הדין |  אתר זה נמצא בשלבי הנגשה