En | עב  
 

תחומי התמחות

חברות

המחלקה המסחרית  של משרד FWMK נמנית על המחלקות המסחריות המובילות בתחומן במשרדי עורכי הדין בישראל. 

אנו ב-FWMK מכוונים להצלחתו העסקית של הלקוח, ומאמינים כי השיקולים המסחריים הקשורים בעסקה בה הוא מעוניין הינם חלק בלתי נפרד מהפן המשפטי. אנו ממוקדים במציאת דרכים ופתרונות  להשלמת העסקה והצלחתה, תורמים מניסיוננו ומומחיותינו בתחומים אלה ומעורבים בתהליך ליווי העסקה כבר מהשלב הראשוני של גיבוש מבנה ואסטרטגיית העסקה, התכנון הפיננסי, שיקולי המיסוי וכמובן השיקולים המסחריים האחרים הרלוונטיים לכל עסקה. 

עורכי הדין של המחלקה המסחרית מסייעים ללקוחות בביצוע והשלמת עסקאות, תוך איזון עדין בין שמירה אופטימלית על האינטרסים המסחריים העיקריים של הלקוח לבין הצורך להשלים את העסקה. לצורך כך אנו שמים דגש רב על שילוב של חשיבה מסחרית/עסקית ויצירתית כחלק בלתי נפרד מעבודתנו המשפטית, במטרה להביא לביצוען והשלמתן של עסקאות באופן מיטבי, תוך מציאת פתרונות משפטיים ומסחריים יצירתיים ומותאמים לכל מקרה לגופו, לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.  

המחלקה המסחרית שלנו צברה ניסיון רב ומקיף בביצוע עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות לסוגיהן, עסקאות רכישת מניות ורכישת נכסים, הסכמי שיתוף פעולה מגוונים, הסכמי מימון והסכמים מסחריים מגוונים אחרים, עבור לקוחות ישראליים ולקוחות בינלאומיים הן מצד הרוכשים והן מצד המוכרים. 

 

 
לראש העמוד Scroll to Top

 

 

זכויות יוצרים 2017 © פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - משרד עורכי הדין |  אתר זה נמצא בשלבי הנגשה